Parisuhteen kriisit

Parisuhteen kriisitilanteita voivat olla vaikkapa uskottomuus, mustasukkaisuus, puhumattomuus ja lapsettomuus. Myös erilaiset riippuvuudet ja talousvaikeudet voivat ajaa parisuhteen kriisiin. Tärkeintä on selvittää ongelmat ajoissa. Siihen tarjoaa apua muun muassa Väestöliitto, … Lue lisää

Syrjintä

Mikä on syrjintää? Tasa-arvolaissa kielletään syrjintä sukupuolen perusteella. Lakia sovelletaan myös silloin, kun henkilöä syrjitään sen vuoksi, että hän kuuluu sukupuolivähemmistöön. Kiellettyä on sekä välitön että välillinen sukupuolisyrjintä. Välittömällä syrjinnällä … Lue lisää

Päihteet ja riippuvuudet

Alkoholi Alkoholismiin kuuluu sekä fyysinen että psyykkinen riippuvuus alkoholista. Liika alkoholinkäyttö aiheuttaa myös sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä vieroitusoireita. Alkoholismista irti pääsemisessä auttaa esimerkiksi AA-järjestö, Anonyymit alkoholistit. AA:n auttava puhelin … Lue lisää

Mielenterveyden häiriöt

Apua saa ympäri maata Mielenterveyden ongelmiin saa apua esimerkiksi Suomen Mielenterveysseuralta. Seuran palvelut ja tukitoiminta tukevat selviytymistä vaikeissa tilanteissa. Ne tarjoavat apua, tukea, ohjausta ja vertaistukea tilanteissa, joissa ei tule toimeen … Lue lisää

Talousvaikeudet

Talousvaikeudet lisääntyvät laman aikana. Puutteellinen toimeentulo vaikeuttaa yhä useamman suomalaisen elämää. Talousvaikeuksista on yhä hankala puhua avoimesti, mikä vaikeuttaa myös avun hakemista. Kaikki eivät edes tiedä, mistä apua saa. Tiukassa … Lue lisää

Koulukiusaaminen

Koulukiusaamisella tarkoitetaan koulussa tai muussa oppilaitoksessa tapahtuvaa henkistä ja/tai fyysistä väkivaltaa. Koulukiusaaminen voi täyttää rikoksen tunnusmerkit esimerkiksi silloin, jos siihen liittyy kiinni käymistä, tavaroiden särkemistä tai uhkailua. Jatkuvasti yleistyvä nettikiusaaminen … Lue lisää

Yksinäisyys

Yksinäisyys on olotila tai elämäntilanne, johon ihminen on päätynyt vastoin omaa tahtoansa. Yksinäisyys on usein tunnetta siitä, ettei ole ketään kenen kanssa jutella tai viettää aikaansa. Yksinäisyyteen liittyviä tunteita ja … Lue lisää

Muisti ja ikääntyminen

Unohtelu ei johdu aina muistisairaudesta. Yleensä kyse on esimerkiksi keskittymiskyvyn ongelmista, joita voivat aiheuttaa stressi tai univaikeudet. Myös ikä muuttaa muistia, mutta iästä huolimatta terve muisti toimii loppuun asti. Iäkkäidenkin … Lue lisää