Tietoyhteiskunta on haavoittuvainen

Kodin turvaopasKyberturvallisuus

Suomi on tietoyhteiskuntana riippuvainen tietoverkkojen ja –järjestelmien toiminnasta ja näin ollen myös erittäin haavoittuvainen niille kohdistuville häiriöille.

Kyberturvallisuus on tietoturvallisuuden alalaji, jolla pyritään sähköisen ja verkotetun yhteiskunnan turvallisuuteen. Yhteiskuntaan kuuluvat toiminnot kuten esimerkiksi rahaliikenne, sähkö, yritysten tietojärjestelmät ja lennonjohto ovat riippuvaisia digitaalisen maailman toimivuudesta.

Vaikka kyberuhat ovat digitaalisen maailman uhkia, niillä on välillisiä ja välittömiä vaikutuksia myös fyysiseen maailmaan.

Lisätietoa:

Jaa opas