Alkoholi ja väsymys liikenteessä

Kodin turvaopasLiikenne

Väsynyt tai päihtynyt kuljettaja voi tehdä havainnointi- tai arviointivirheitä, jotka lisäävät riskiä joutua onnettomuuteen.

On arvioitu, että kuljettajan heikentynyt ajokunto voi olla mukana yhtenä syytekijänä jopa joka kolmannessa liikennekuolemassa.

Kuljettajalla voi olla puutteellinen ajokunto monista syistä. Suurin ongelma on alkoholi. Jo varsin pienet promillemäärät heikentävät kuljettajan kykyä selviytyä liikenteessä. Stressi, lääkkeiden käyttö ja huumeet voivat myös lisätä riskiä joutua onnettomuuteen, eikä kuljettaja aina tiedosta oman käyttäytymisensä muuttumista.

Pitkä valvominen vaikuttaa humalan tavoin. Yhtämittainen 16 tunnin valvominen vaikuttaa samalla tavalla kuin 0,5 – 0,6 promillen humalatila. Koko vuorokauden eli 24 tunnin valvominen vaikuttaa samalla tavalla kuin 1 promillen humalatila. 36 tunnin valvominen vaikuttaa kuin 1,5 promillen humalatila.

Ihmisen vireystila vaihtelee eri vuorokauden aikoina. Erityisesti valveillaoloajan pituus vaikuttaa vireystasoon. Suurin riski nukahtaa rattiin onkin juuri aamuyöllä kello 3 ja 6 välillä ja iltapäivällä samaan aikaan. Tärkeää olisikin tunnistaa oma vireystila ja raukean olon yllättäessä ajaa sivuun tauolle. Ratin ja penkin välissä voi elvytellä lihaksia tai nousta hetkeksi haukkaamaan raitista ulkoilmaa. Pysäköintipaikan verryttävien liikkeiden jälkeen matkaa voi jatkaa paljon turvallisemmin.

Puhalla nolla!

Alkoholi lisää liikenteessä virheiden määrää ja onnettomuusriskiä. Kuljettajan tarkkaavaisuus heikkenee ja arviointivirheitä ilmenee jo 0,2 promillen humalassa. Kun alkoholimäärä kuljettajan veressä lisääntyy, nousee onnettomuusriski nopeasti yli kymmenkertaiseksi selvään kuljettajaan verrattuna.

Alkoholi vaikuttaa myös arvostelukykyyn. Humaltunut kuljettaja ottaa usein suurempia riskejä ja ajaa aggressiivisemmin kuin selvä ajaja. Uusilla kuljettajilla alkoholi vaikuttaa ajamiseen vielä voimakkaammin kuin kokeneilla, koska alkoholi vaikuttaa juuri niihin ajamisen taitoihin, jotka eivät ole uusilla kuljettajille vielä automatisoituneet.

Rattijuopumus on siitä erikoinen asia, että kaikki moottorikäyttöisten ajoneuvojen kuljettajat kyllä tietävät, ettei humalassa saa ajaa. Myös se on hyvin tiedossa, että humalassa ajaminen vaarantaa oman ja toisten turvallisuuden. Tästä huolimatta useammassa kuin joka neljännessä kuolonkolarissa vuosittain on viina ollut myötävaikuttavana tekijänä.

Rattijuopumus on aina rangaistavaa. Lyhytkin humaltuneena ajettu matka esimerkiksi parkkipaikalla voi johtaa tuomioon. Myös auton luovuttaminen juopuneelle on rikos. Rattijuopumuksesta ja auton luovuttamisesta juopuneelle rangaistaan. Rattijuoppo määrätään yleensä myös ajokieltoon.

Jokainen tielläliikkuja voi vaikuttaa kaikkien turvallisuuteen huolehtimalla siitä, että ratin takana on vain selvä ja rauhallinen kuljettaja. Erityisesti rattijuopon ajoon lähtö on estettävä.

Jaa opas