Liikenneturvallisuus syntyy yhteistyöllä

Kodin turvaopasLiikenne

Ihmiset vaikuttavat liikenneturvallisuuteen omalla liikennekäyttäytymisellään.

Poliitikot päättävät yhteiskunnan suunnittelusta ja liikennejärjestelmästä. Suunnittelijat toteuttavat poliitikkojen päätökset. Virkamiehet laativat lakiehdotuksia ja sääntöjä. Tienpitäjät ja kunnat vastaavat teistä ja niiden kunnosta. Poliisi valvoo liikennesääntöjen noudattamista. Yritykset myyvät tai valmistavat autoja tai niiden osia. Yhteisöt ja järjestöt osallistuvat liikenneturvallisuuden parantamiseen.

Tavoitteena turmien jatkuva väheneminen

Suomalainen liikenteen turvavisio tähtää vakavien liikenneturmien jatkuvaan vähentämiseen. Tavoitteena on, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.

Liikenne on osa ihmisen jokapäiväistä toimintaympäristöä ja siksi jokaisella ihmisellä tulisi olla valmiudet liikkua turvallisesti liikenteessä. Keskeisintä on turvallisten toimintatapojen sekä turvallisuutta ja terveyttä arvostavien asenteiden omaksuminen.

Jaa opas