Liikenteen vaaratilanteet

Kodin turvaopasLiikenne

Suomessa sattuu vuosittain kymmeniä tuhansia tieliikenneonnettomuuksia. Vuonna 2013 tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 258 ja loukkaantui 6 681 ihmistä. Liikennekuolemista noin neljännes johtuu ylinopeudesta, viidennes rattijuoppoudesta ja yli joka kymmenes turvavyön käytön laiminlyönnistä. Muita keskeisiä syitä onnettomuuksiin ovat kuljettajan heikentynyt vireystila, ajoneuvon tekniset ongelmat sekä itsemurha. Yli 90 prosentissa onnettomuuksista ratkaisevana tekijänä on kuljettajan toiminta.

Missä onnettomuudet tapahtuvat

Vakavimmat onnettomuudet autoilijoille sattuvat taajamien ulkopuolella. Kohtaamis- ja suistumisonnettomuudet aiheuttavat kolme neljäsosaa kuolemista henkilöautossa. Miesten osuus tieliikenneonnettomuuksissa menehtyneistä on lähes kolminkertainen naisten osuuteen verrattuna. Alle 24-vuotiaiden nuorten riski kuolla liikenneonnettomuudessa on suunnilleen kolminkertainen keski-ikäisiin kuljettajiin verrattuna.

Pääosa jalankulkijoiden henkilövahingoista sattuu taajamissa, lapset ja iäkkäät ovat usein uhreina. Pyöräilijöiden henkilövahingot sattuvat taajamissa ja puolet kuolonuhreista on iäkkäitä. Suurin osa poliisin tilastoista puuttuvista onnettomuuksista on pyöräilijöiden yksittäisiä kaatumisia tai ulosajoja.

Jaa opas