Vauhti ja liukkaus

Kodin turvaopasLiikenne

Ajonopeus vaikuttaa muun muassa havainnointiin, ajoneuvon hallintaan ja ennen muuta pysähtymismahdollisuuteen. Luonnollista on, että ajonopeus vaikuttaa onnettomuuden seurausten vakavuuteen.

Ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää. Huomioon tulee ottaa:

  • tien kunto
  • sää
  • keli
  • näkyvyys
  • liikenneolosuhteet

Nopeus on pidettävä sellaisena, että kuljettaja säilyttää ajoneuvon hallinnan. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan ajoradan näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa.

Nopeutta valittaessa on huomioitava:

  • oma ajotaito
  • oma ajokki
  • liikenneolot
  • ajoneuvo- ja tiekohtaiset nopeusrajoitukset

Liukkaus yllättää

Lämpötilan laskiessa tienpinnalla on yhä useammin lumi-, räntä- tai jääliukkautta. Kaksipyöräisen hallitseminen jarrutus- ja pysähtymistilanteissa on tällöin vaikeampaa kuin pitävällä kelillä. Lumen alla oleva jää on erityisen vaarallinen. Talviajan hämärä ja pimeys lisäävät onnettomuusriskiä. Liukkaalla tienpinnalla jarrutusmatka on paljon pidempi kuin kesäkelillä ajettaessa.

Liukas keli tuntuu yllättävän joka vuosi. Talvikelin riskejä ei oteta tosissaan. Liukkaalla kelillä jarrutusmatkat pitenevät huomattavasti. Lumisella tiellä tarvitset pysähtymiseen 80 km/h nopeudesta lähes 30 m pitemmän matkan ja aikaa kuluu lähes kolme sekuntia enemmän kuin kesäkelillä. Hyvilläkään talvirenkailla pitävyyttä ei saada kesäiseksi.

Liukasta on muulloinkin kuin talvella. Märkä tienpinta vähentää pitävyyttä. Märkä mukulakivikatu on erittäin liukas. Tielle kulkeutunut savi ja puista pudonneet lehdet tekevät tien liukkaaksi. Jos tiellä on paljon vettä, rengas saattaa nousta vesipatjan päälle. Auto joutuu vesiliirtoon eikä ole ohjattavissa. Lumisohjossa auto voi joutua sohjoliirtoon jopa herkemmin kuin vesiliirtoon sateella.

Varmimmin vältät liirtoon joutumisen alentamalla perusnopeuttasi ja välttämällä ajoa urissa.

Musta jää on petollista. Liukkaimmillaan tie on silloin, kun lämpötila on lähellä nollaa. Pitävyys voi vaihdella suuresti lyhyelläkin matkalla. Erityisen vaarallisia paikkoja ovat notkot ja sillat, koska ne jäätyvät ensimmäiseksi.

Jaa opas