Yleinen vaaramerkki

Vaara- ja hätätilanteissa viranomaiset varoittavat väestöä uhkaavasta, välittömästä vaarasta yleisellä vaaramerkillä ja vaaratiedotteella. Yleinen vaaramerkki annetaan ulkohälyttimien välityksellä tai taajamien ulkopuolella kulkuneuvoon asennetuilla liikkuvilla hälyttimillä. Yleinen vaaramerkki on Yhden minuutin … Lue lisää

Maanjäristys

Maanjäristys on Maan peruskallion tärähtelyä, joka on voimakkaana hyvin tuhoisaa rakennuksille ja ihmisille. Maanjäristyksen voimakkuutta mitataan yleensä Richterin asteikolla. Järistykset, jotka ovat voimakkuudeltaan yli seitsemän Richterin asteikolla, ovat hyvin tuhoisia. … Lue lisää

Väestönsuoja

Väestönsuoja on erityinen tila tai rakennus, joka on tarkoitettu suojaamaan väestöä sortumilta, räjähdyspaineelta, sirpaleilta, kaasuilta, säteilyltä ja tulipaloilta. Suojien rakentaminen määritetään Suomessa pelastuslailla ja pelastustoimiasetuksella. Rakennuksen omistajan on uudisrakentamisen yhteydessä … Lue lisää

Maasto- ja metsäpalot

Vaikka maasto- ja metsäpalot ovat Suomessa melko harvinaisia, niitä esiintyy maamme lähialueilla usein. Etenkin Itä-Euroopan maastopaloista kulkeutuvat savut ovat olleet Suomessa jokakesäinen ilmiö. Silti vähäsateisina kesinä metsä- ja maastopaloja voi … Lue lisää

Myrkytys

Kemikaalien varoitusmerkit muuttuvat 1.6.2015 alkaen. Uudet varoitusmerkit ovat punareunaisia kärjellään olevia neliöitä. Kehyksen sisällä olevat symbolit ovat mustia valkoisella taustalla. Lisätietoa Tukesin verkkosivuilta. Näin luet kemikaalin varoitusetikettiä-kuva Myrkytystapauksessa kyseessä on … Lue lisää

Pandemia

Pandemia tarkoittaa maailmanlaajuisesti levinnyttä epidemiaa. Sana tulee kreikan sanoista pan ’kaikki’ ja demos ’ihmiset’. Tunnettuja pandemioita ovat olleet esimerkiksi musta surma, kolera ja espanjantauti. Viimeisin pandemia on vuoden 2009 influenssapandemia, … Lue lisää

Lämmönjakelun häiriöt

Energiayhtiöt tiedottavat aina etukäteen huolto- ja kunnossapitotöiden takia tapahtuvista suunnitelluista lämmön jakelunkeskeytyksistä. Keskeytykset ovat yleensä lyhytaikaisia ja johtuvat verkoston huoltotöistä tai uusien asiakkaiden liittämisestä. Tänä aikana lämmitys ja lämmin käyttövesi … Lue lisää

Sähkökatkot

Sähkökatkot ovat lyhentyneet ja käyneet yhä harvinaisemmiksi. Häiriöttömään sähkönjakeluun on totuttu etenkin taajamissa, joissa sähköverkko on suurelta osin kaapeloitu maan alle. Haja-asutusalueilla katkoksia aiheuttavat yleensä märkä lumi, myrsky ja ukkonen. … Lue lisää

Ympäristön pilaantuminen

Sinilevät Sinilevää eli syanobakteeria esiintyy luonnostaan kaikissa vesistöissä. Esiintymät ovat yleisiä keski- ja loppukesällä sekä alkusyksystä. Sinilevät tuottavat ihoa ärsyttäviä yhdisteitä sekä hermo- tai maksamyrkkyjä. Vaikka vain noin puolet sinilevistä … Lue lisää

Saastunut vesi

Pääosa Suomen talouksista kuuluu vesijohtoverkoston piiriin. Vesilaitokset valmistavat talousvettä pintavedestä tai käyttävät raakavetenään pohja- tai tekopohjavettä. Vesilaitoksen vedenpuhdistusprosessi riippuu raakaveden laadusta. Suomessa pintavedestä valmistettu vesi desinfioidaan aina ennen jakeluverkkoon pumppaamista, … Lue lisää