Säteily

Vakavan säteilyvaaratilanteen todennäköisyys Suomessa on pieni. Vaaraan on kuitenkin varauduttu, koska onnettomuuden riski on olemassa. Säteilytilannetta myös tarkkaillaan jatkuvasti koko maassa ja pienistäkin muutoksista saadaan tieto välittömästi. Säteilyvaaratilanteesta ja toimintaohjeista … Lue lisää

Räjähdys

Räjähdyksessä purkautuu yhtäkkiä suuri voimalataus. Räjähdyksen paineesta välitön ympäristö voi tuhoutua täysin ja lähistö vaurioitua pahasti. Rakenteiden luhistuminen saattaa jatkua ja aiheuttaa sortumia vielä myöhemminkin. Räjähdyksen paine aiheuttaa ihmiselle sitä … Lue lisää

Kaasut

Riskikohteet Kaasuvaaratilanne voi syntyä vaarallisten kemikaalien tai – aineiden valmistuksessa, varastoinnissa tai niiden kuljetuksessa tapahtuneen onnettomuuden seurauksena. Mikäli kaasuvaaratilanne vaatii nopeaa suojautumista, tiedotetaan siitä ihmisille ulkohälyttimillä annettavalla yleisellä vaaramerkillä. Tällöin … Lue lisää