Väestönsuoja

Kodin turvaopasOnnettomuudet

Väestönsuoja on erityinen tila tai rakennus, joka on tarkoitettu suojaamaan väestöä sortumilta, räjähdyspaineelta, sirpaleilta, kaasuilta, säteilyltä ja tulipaloilta. Suojien rakentaminen määritetään Suomessa pelastuslailla ja pelastustoimiasetuksella.

Rakennuksen omistajan on uudisrakentamisen yhteydessä tehtävä vähintään 1 200 m² rakennukseen väestönsuoja.

Suomessa on väestönsuojapaikkoja lähes 4 miljoonalle ihmiselle. Väestönsuojat sijaitsevat asuintaloissa ja yleisissä rakennuksissa. Yleisiä väestönsuojia, joista viranomaiset vastaavat, on yleensä vain suurimmissa kaupungeissa. Maaseudulla ja omakotialueilla ei yleensä ole väestönsuojia, joten suojatoimista vastaavat asukkaat itse.

Kerrostalon väestönsuoja voi olla oma tai usean talon yhteinen. Se sijaitsee tavallisesti kellarissa tai alimmassa kerroksessa. Taloon nimetään väestönsuojanhoitaja, jonka täytyy opetella käyttämään suojan laitteita ja laittamaan suoja käyttökuntoon.

Käyttökuntoon 72 tunnissa

Väestönsuoja on saatava käyttökuntoon 72 tunnin aikana. Tuona aikana normaaliolojen mahdolliset lisärakenteet on purettava ja ylimääräiset tavarat siirrettävä, pystytettävä suojan vaatimat väliseinät, täytettävä varapoistumisteiden aukot ja varmistettava suojan tiiviys ja varusteiden kunto.

Lähde: SPEK: Väestönsuoja

Jaa opas