Pakkaset

Kodin turvaopasSää

Ihmisen aistiman ulkoilman kylmyyteen vaikuttaa paitsi ilman lämpötila, myös tuulennopeus. Mitä kylmempi ulkoilma on, sitä enemmän iholta häviää lämpöä. Tuuli nopeuttaa lämmön häviämistä. Sen sijaan ilman kosteus vaikuttaa merkittävästi lämpötilaan vain lämpimissä olosuhteissa, ei talvisissa pakkasoloissa.

Kylmän aistiminen on jaettu kolmeen luokkaan

Kylmyysluokkien taustalla on ihmiskehon fysiologia. Luokitus perustuu ihon pintalämpötilan sekä pintaverenkierron muutoksiin.

  • Erittäin kylmä –luokassa (purevuusindeksi -25 … -35) paleltumat ovat mahdollisia pitkähkön ulkonaolon seurauksena.
  • Paleltumisvaara -luokassa (purevuusindeksi -35 … -60) paleltumat ovat mahdollisia yli kymmenen minuuttia kestävän ulkonaolon seurauksena.
  • Suuri paleltumisvaara -luokassa (purevuusindeksi yli 60) olosuhteet ovat niin äärimmäiset, että paleltumavammat ovat ilmeisiä jo alle kahdessa minuutissa.

Auringon lämmön vaikutus

Auringon säteilyllä on lämmittävä vaikutus. Sitä ei ole otettu yllä olevassa luokittelussa huomioon, koska lämmittävä vaikutus vaihtelee sekä maantieteellisesti että vuodenajan ja vallitsevan kokonaispilvisyyden mukaan. Ohjeellisesti voidaan auringon paisteessa arvioida säteilyn lämmittävän vaikutuksen olevan noin 5 °C.

Lähde: Ilmatieteen laitos: Tietoa pakkasen purevuudesta.

Jaa opas