Tulvat

Kodin turvaopasSää

Jos tulva uhkaa välittömästi ihmisiä tai rakennuksia, soita hätäkeskukseen: 112.

Tulvalla tarkoitetaan vesistön (järvet ja joet) tai merenpinnan noususta sekä sade- ja sulamisvesistä (hulevedet) aiheutuvaa maan tilapäistä peittymistä vedellä. Keväisin tulvia aiheuttavat lumien sulaminen ja jääpadot, muina aikoina esimerkiksi runsaat sateet. Tulvat aiheuttavat vahinkoja esimerkiksi rakennuksille, ympäristölle ja taloudelliselle toiminnalle. Tulvia ei voi koskaan täysin estää, mutta niihin voi varautua.

Luokittelu

Tulvat voidaan jakaa

  • vesistötulviin
  • merivesitulviin ja
  • hulevesitulviin

Vesistötulvat

Vesistötulvat kehittyvät pitkään jatkuneiden sateiden tai lumen sulamisen seurauksena. Yleisimpiä näistä ovat joilla ja järvillä esiintyvät lumen sulamisesta johtuvat kevättulvat. Runsaat sateet aiheuttavat vesistötulvia muinakin vuodenaikoina.

Merivesitulvat

Merenranta-alueilla myrskyt voivat yhdessä muiden vedenkorkeutta nostavien tekijöiden kanssa aiheuttaa merivesitulvia.

Hulevesitulvat

Hulevesitulvalla tarkoitetaan maan pinnalle kerääntyvän sade- tai sulamisveden aiheuttamaa tulvaa lähinnä rakennetuilla alueilla. Hulevesitulvia kutsutaan myös nimellä taajamatulva
.
Hulevesitulvat alkavat yleensä rankkasateista ja kehittyvät nopeasti. Ne ovat lyhytkestoisia ja melko paikallisia. Kaupunkialueella voimakas sade voi aiheuttaa tulvimista sekä puroissa ja ojissa että kaduilla sadevesiviemäreiden kapasiteetin ylittyessä.

Rankkasadevaroitus

Ilmatieteen laitos antaa rankkasadevaroituksen kun sademäärä on vähintään 20 millimetriä tunnissa tai ’vähintään 50 millimetriä vuorokaudessa.

Miten varaudun tulviin etukäteen?

• Selvitä etukäteen, miten tulva on alueella ennen käyttäytynyt tai miten sen oletetaan tulvatilanteessa leviävän. Apuna voit käyttää tulvakarttoja.

• Seuraa tiedotusvälineistä tulvatiedotusta.

• Tarkista vakuutuksesi vakuutusehdot tulvavahinkojen varalta.

• Tutustu rakennuksen pelastussuunnitelmaan , jota edellytetään vähintään kolmen asunnon kiinteistöiltä.

• Hanki kotivaraa. Siihen kuuluu ruokaa, juomaa ja muita päivittäin tarvittavia tavaroita. Kotivaran pitäisi riittää useaksi päiväksi, jopa viikoksi.

• Tee lista tavaroista, joita haluat ottaa mukaan, jos joudut väliaikaisesti muuttamaan pois kotoa

• Suunnittele mihin voisit rakentaa talosi suojaksi tilapäisen penkereen esim. hiekkasäkeistä.

• Hanki hiekkaa, säkkejä ja muovia penkereeseen tai talon alaseinän peittämiseksi muovilla.

• Hanki pumppu tai varaa mahdollisuus sellaisen käyttämiseen, jotta voit tarvittaessa pumpata vettä suojapenkereen sisäpuolelta tai talosi kellarista. Perehdy pumpun käyttöön.

• Selvitä mahdollisuus salaojien ja rumpuaukkojen tukkimiseksi ettei tulvavesi pääse esim. tiepenkereen ali tontille.

• Jos on vaarana kellarin tulviminen, varmista että viemärin takaiskuventtiili on kunnossa ja varaa lisäksi muovia laitettavaksi kellarin lattian ritiläkaivon päälle ja sen päälle paino. Eristä tarvittaessa kellarin ikkunat, ovet, kaivoaukot ja ilmanvaihtokanavat.

• Selvitä vaarassa olevat sähkölaitteet ja niiden suojaamismahdollisuudet (esim. öljypoltin).

• Siirrä vedeltä suojaan arvokas omaisuutesi ja haitalliset aineet. Varaa autolle turvallinen paikka. Tarkista eläinten turvallisuus.

• Sido veneet ym. helposti tulvan mukana lähtevä materiaali kiinni.
Jos vaarana on lumen sulamisesta tai rankkasateesta (hulevesi) aiheutuva tulvavahinko, niin lisäksi:

• Aukaise hyvissä ajoin pintavesien kulkureitit pois tontilta, esimerkiksi ojat, kourut ja rummut.

• Poista ritiläkaivojen päältä lumi ja jää.

• Varmista että ritiläkaivo vetää. Poista niiden päältä esim. lumi, jää, roskat jatai puiden lehdet.

• Jossain tapauksessa voi myös siirtää lunta pois riskialueelta.

Miten toimin tulvatilanteessa?

• Seuraa viranomaistiedotuksia, hälytyksiä ja ohjeita (radiosta, kaiutinautosta, yleinen hälytysmerkki jne.) ja toimi niiden mukaan. Pelastuslaitos vastaa mahdollisesta evakuoinnista.

• Mikäli tulva nousee uhkaavan lähelle, katkaise sähkö pääkytkimestä, ota vaarassa olevat sähkölaitteet pois toiminnasta tai suojaa ne. Älä koske kastuneisiin sähkölaitteisiin.

• Sulje kaikki kaasuventtiilit ja öljylämmityksen venttiilit

• Tuki viemärit, rummut ja salaojat, rakenna tilapäinen suojapenger talosi ympärille tai ympäröi talon alaosa muovilla ja pidä suojapenkereen sisäpuoli pumpulla kuivana.

o Tulvavallin rakentaminen

o Sokkelin ja oven suojaus

o Lattiakaivon ja wc-istuimen tukkiminen

• Varmista reitti mitä pitkin voit poistua tulva-alueelta ja varaa tarvittaessa vene. Älä käytä hissiä.

• Varo virtaavaa tulvavettä – matalakin nopeasti virtaava vesi voi kaataa ihmisen.

• Varo veden mukana kulkevaa materiaalia (puun rungot, laiturit yms.).

• Älä aja veden peittämää tietä. Varo tiessä olevia syöpymiä, siltoja ja viemäreitä, joiden kannet ovat nousseet pois paikaltaan.

• Tulvavesi voi olla saastunutta, pese kädet tarvittaessa.

• Jos et pääse omin avuin turvaan, soita hätänumeroon 112, kerro sijaintisi ja pyydä apua.

Mitä teen tulvan jälkeen?

• Varmista, että alueella asuminen on turvallista.

• Varmista, että alueen rummut, hulevesiverkostot ja muutkin tulvatorjuntatyössä mahdollisesti käytöstä poistetut laitteet on palautettu normaaliin toimintakuntoon.

• Varmista erityisesti sähkölaitteiden toimivuus.

• Kartoita vahingot ja ota mahdollisimman pian yhteyttä vakuutusyhtiöösi saadaksesi toimintaohjeita mm. korvausasioissa (kts. sivu tTulvavahinkojen korvaaminen).

Lähteet: Ymparisto.fi: Tulvaohjeet, SPEK: Tulva.

Jaa opas