Työtapaturmat

Kodin turvaopasTapaturmat

Työpaikoilla onnettomuudet ovat vähentyneet tehokkaan työsuojeluorganisaation ja viranomaisten valvonnan ansiosta. Parantamisen varaa on kuitenkin aina. Vastuu oman työturvallisuutensa kehittämisestä kuuluu jokaiselle työntekijälle itselleen, sillä ei kukaan voi olla toisen puolesta varovainen.

Työskentely-ympäristön ja työpaikkarakennuksen turvallisuuden huomioiminen on olennainen osa työtapaturmien ennaltaehkäisyä. Tämä edellyttää, että rakennukseen ja työpaikan eri toimintoihin liittyvät vahinko- ja onnettomuusvaarat on selvitetty ja tiedostettu. Esimerkiksi turvalaitteet kuten turva– ja merkkivalaistus, paloilmoitin, automaattinen sammutuslaitteisto ja palo-ovet on syytä hoitaa ja huoltaa säännöllisesti. Myös yleinen siisteys ja järjestys sekä kiinteistön hoito ja huolto edesauttavat turvallisuuden lisäämisessä.

Vuosittain sattuu noin 200 000 työtapaturmaa, joissa kuolee keskimäärin 40 työntekijää. Riskiammatit ovat pysyneet melko lailla muuttumattomina. Kuolemanvaara on suurin kaivoksissa, louhoksissa ja rakennuksilla. Asentaminen, korjaaminen ja huoltaminen ovat tyypillisiä vaarallisia töitä. Yleisimpiä työtapaturmatilanteita ovat kaatumiset, liukastumiset, esineisiin satuttaminen ja äkillinen liike.

Hyvään ammattitaitoon kuuluu työhön liittyvien vaarojen tunnistaminen ja tapaturmien torjunta. Kaikkia riskitekijöitä voi olla vaikea yksinään oivaltaa, mutta turvalääkkeet löydetään ehkä tehokkaammin työryhmässä. Erilaisista säännöksistä, standardeista, turvallisuusohjeista ja tarkistuslistoista saa myös apua.

Koulutuksen ja työnopastuksen merkitys on erityisen suuri uudelle työntekijälle tai uuteen tehtävään siirryttäessä, kun pitää oppia turvalliset työtavat, koneiden ja laitteiden ominaisuudet sekä työhön liittyvät tapaturmavaarat ja niiden torjunta. Siisteys ja hyvä järjestys lisäävät turvallisuutta.

Työnantajan on myös koulutettava työntekijänsä käyttämään henkilökohtaisia suojaimia oikein. Työsuojelulainsäädäntö edellyttää ensiapukoulutuksen saanutta henkilökuntaa, kun työntekijöiden lukumäärä, työn laatu tai muut olot niin vaativat.

Jaa opas